Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista

En korrekt och uppdaterad läkemedelslista i journalen är en förutsättning för att fullt ut kunna bedöma behandlingseffekter, risker med behandlingen och biverkningar. Information om läkemedelsbehandlingen behöver dokumenteras och skriftligen kommuniceras till patienten.

Det förekommer ett stort antal olika läkemedelslistor i vården med olika syfte. Förutom läkemedelslistan i journalen används till exempel Mina sparade recept från apoteket och Läkemedelsförteckningen från E-hälsomyndigheten med uppgift om uthämtade läkemedel.

För att undvika felaktig läkemedelsanvändning är det viktigt att alltid säkerställa att patientens läkemedelslista i journalen är korrekt. Det görs genom en läkemedelsgenomgång där patientens samtliga ordinerade och använda läkemedel kartläggs. Läkemedelsgenomgången är dessutom en metod för att ompröva och följa upp en patients totala läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem. Det är viktigt att patienten i samband med en läkemedelsförändring, exempelvis efter en läkemedelsgenomgång, får en utskriven lista över de läkemedel som utgör aktuell ordination. 

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Publicerat
2017-01-17

Detta är ett av
2017 års Kloka råd

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.