Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Bakgrund
Efter splenektomi ökar risken för invasiv infektion (meningit och sepsis) orsakad av kapslade bakterier. Risken avtar dock med tid efter ingreppet. Om underliggande immunsupprimerande sjukdom var orsaken till ingreppet så är risken ytterligare ökad. Denna vägledning är övergripande och andra schema/vaccin kan ibland vara aktuella hos vissa patientgrupper, till exempel vid hematologiska sjukdomar.

När ska vaccinerna ges
Vaccinationerna ska helst vara avslutade två veckor före splenektomin. Alternativt påbörjas vaccineringen tidigast två veckor efter ingreppet.

Vem ansvarar för att vaccinering utförs och bör stå för kostnaden
Kliniken som beslutar om ingreppet ansvarar för att den profylaktiska vaccinationen utförs före och/eller till och med cirka två månader efter splenektomin (det vill säga för en eller två doser pneumokockvaccin och två doser meningokockvaccin).


Säsongsinfluensavaccin

Rekommenderas årligen. Vaccinationen är gratis för riskgrupper och kan göras på vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Informera patienten om detta.


Pneumokockvaccin

Polysackaridvaccin 23-valent (PPV23) Pneumovax och konjugatvaccin 13-valent (PCV13) Prevenar13.

Till tidigare inte pneumokockvaccinerad
En dos av PCV13 ges intramuskulärt följt av en dos PPV23 med minst åtta veckors intervall dem emellan. Om sjukdomen inte medger minst åtta veckor före operationen kan PCV13 ges två veckor före ingreppet och PPV23 sex veckor efter. Vid akut/traumatisk splenektomi påbörjas vaccination två veckor efter ingreppet.

Revaccination
PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Till tidigare vaccinerad med polysackaridvaccin PPV23
En dos PCV13 ges tidigast ett år efter senaste dosen av PPV23.

Revaccination
PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.


Meningokockvaccin

Två fyrvalenta (ACWY) konjugatvaccin, Menveo och Nimenrix. Meningokock grupp B vaccin, Bexsero.

Till alla oavsett tidigare meningokockvaccinering
Konjugerat vaccin ACWY en dos. Meningokock grupp B vaccin en dos.

Till patienter med underliggande immunsuppression (förutom splenektomi)
Konjugerat vaccin ACWY två doser med minst åtta veckors mellanrum. Meningokock grupp B vaccin en dos.

Revaccination
Booster med konjugerat vaccin ACWY efter fem år. Inga data finns för revaccination med meningokock grupp B vaccin. Behovet av revaccination med ytterligare doser av konjugerat meningokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer


Uppdaterad: 2015-07-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senast uppdaterat
2015-07-17
(ursprungligen publicerat 2014-10-30)

Vad gäller för barn?