Informationsmaterial


Kampanj för att minska onödig antibiotikaanvändning

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se.

 


Faktablad från Folkhälsomyndigheten på svenska och andra språk

Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Akut öroninflammation
Antibiotika och svinkoppor
Antibiotika och ont i bihålorna
Luftrörskatarr
Antibiotika och halsont
Antibiotika och förkylning

 

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställning: strama.hsf@sll.se

Antibiotika eller inte?

www.antibiotikaellerinte.se

Bra e-learning till allmänheten om de vanligaste infektionerna i primärvården, med fokus på egenvårdsråd.

FÖRKYLT!

En liten barnbok om förkylningar, skriven av Arne Norlin. Kontakta strama.hsf@sll.se vid intresse.

Informationsfolder om förkylning

En folder om tips vid förkylning. Bra att ge till patienter.

Beställning: strama.hsf@sll.se

Mindre antibiotika mer av eget försvar

Affisch om förkylning

Väntrumsaffisch som kan beställas hos strama.hsf@sll.se

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk

De vanligaste infektionerna hos barn, en informationsfolder till föräldrar. Beställning: broschyrer@medicarrier.sll.se

På andra språk
Spanska (español)
Arabiska (لعربية)
Somaliska (soomaali)
Polska (polski)
Farsi

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

En informationsbroschyr riktad till anhöriga och omsorgspersonal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.

Beställ via e-post
broschyrer@­medicarrier.sll.se eller strama.hsf@sll.se

Misstanke om urinvägsinfektion

– information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre

Ny tandvårdsbroschyr – till patienter

Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama.hsf@sll.se

Checklista för bättre hygien i förskolan

Vänder sig till förskolepersonal.

Checklista för städning/hygienfällor

Vänder sig till förskolepersonal.

Faktablad från Folkhälsomyndigheten på svenska och andra språk
Akut öroninflammation
Antibiotika och svinkoppor
Antibiotika och ont i bihålorna
Luftrörskatarr
Antibiotika och halsont
Antibiotika och förkylning

Lär mer om antibiotika redan i väntrummet (film)


Uppdaterad: 2016-10-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Frisk utan antibiotika
Frisk utan antibiotika