Janusmed interaktioner och riskprofil

Janusmed interaktioner är det nya namnet på Sfinx och är ett av flera kunskapsstöd från Stockholms läns landsting som ingår i det gemensamma konceptet Janusmed.

Janusmed interaktioner kontrollerar om två läkemedel interagerar med varandra, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.

Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd som kompletterar Janusmed interaktioner genom att kontrollera om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel.

Obs! Janusmed riskprofil är endast tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting anslutna till SLL-net.

För dessa användare ger inloggningen tillgång till både Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil.

Logga in Skapa konto


Detta är nytt

   

–  

När du söker läkemedelsprodukt så sker sökningen bara bland de produkter som finns tillgängliga. Om du vill inkludera läkemedelsprodukter som utgått från marknaden eller inte är tillgängliga för tillfället av annan orsak så markerar du rutan under sökfältet.

– 

A-interaktioner visas inte längre automatiskt. Om du vill se A-interaktioner använder du reglaget intill texten "A-interaktioner är dolda". 

– 

Vid sökning i Janusmed interaktioner sker sökningen samtidigt i Janusmed riskprofil. Knappen ”Riskprofil” signalerar om det finns en ökad risk för någon av de farmakologiska effekter som Janusmed riskprofil uppmärksammar på. Du växlar enkelt mellan vyn för riskprofil och interaktioner. Läs mer om Janusmed riskprofil.

  Användare som inte är anslutna till SLL-net ser ett hänglås på knappen Riskprofil.


Krav på webbläsare

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil är anpassade för Internet Explorer version 11, alternativt Google Chrome.

Vill du veta mer, kontakta e-tjanster.hsf@sll.se.


Uppdaterad: 2017-03-28

.