Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

2017-06-28 Försöksdjurens kön kan ha stor betydelse för forskningsresultat
Ett internationellt forskarlag har analyserat hur laboratoriemössens kön inverkade på de fysiologiska egenskaperna, rapporterar Dagens Medicin. Könets betydelse var större än man tidigare trott. Fynden visar att oavsett forskningsfält bör man ta hänsyn till kön vid utformning och analys av djurstudier.

2017-06-20 Allvarliga biverkningar vanligare hos kvinnor
Under år 2016 var andelen allvarliga biverkningsrapporter högre för kvinnor än män, visar Läkemedelsverkets årsrapport. Antal allvarliga rapporter för kvinnor var högst i åldersgruppen 18–64 år medan antal rapporter för män var högst i åldersgruppen 65 år och äldre. De vanligaste förekommande substanserna i allvarliga rapporter från hälso- och sjukvård var de blodförtunnande läkemedlen warfarin, apixaban och rivaroxaban.

2017-04-24 Kvinnor och män får olika behandling vid psoriasis
Data från Stockholms läns landsting under perioden 2001-2016 visade att män med psoriasis fick mer systemiska läkemedel, biologiska läkemedel och ljusbehandling än kvinnor. Mer att läsa finns i nya numret av Evidens.
 
Fler nyheter finns under Aktuellt!


Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för ca 250 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).