Miljö och läkemedel

OBS Etinylöstradiol och östradiol heter etinylestradiol resp. estradiol i databasen

Miljöklassificerade läkemedel kan nu sökas ovan
direkt från en databas

Informationen om miljöklassificerade läkemedel har flyttats över till en databas och klassificeringen utvidgats med uppgifter om i vilka produkter på svenska marknaden som substanserna ingår. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod.

Miljöinformationen för de substanser som finns med Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län har kompletterats med uppgifter om förekomst i vatten, försäljningsstatistik med mera. Övriga substanstexter kommer succesivt att förses med utökad information.

Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015


Senast uppdaterat

2016-05-16
Noretisteron, teikoplanin, telitromycin, tobramycin, triamcinolon.

2016-04-11
Nytillkomna substanser:
prometazin och roflumilast

Uppdaterade:
acetylsalicylsyra, abitrateron, akarbos, amidaron, azelastin, bensylpenicillin, betametason, desloratadin, escitalopram, etravirin, fentanyl, ibuprofen, jobitridol, karbamazepim, klaritromycin, klobetason, klomipramin, koffein, levodopa, levofloxacin, levonorgestrel, levotyroxin, lisinopril, loratadin, mebendazol, metronidazol, mikonazol, nitrofurantoin, selendisulfid, terbinafin, ulipristal, zopiklon


Aktuellt

2016-05-11 Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. En kunskapssammanställning. Rapport 2016-04.
Svenskt Vatten

2016-04-25 Ny databas för info om läkemedel i miljön
Janusinfo

2016-04-25 Farmacipersonal räddar ett ton läkemedel från tippen
Dagens medicin

2016-04-14 Så ska utsläpp av läkemedel minskas
Läkemedelsvärlden

2016-03-04 P-pillerutsläpp påverkar flera generationer
Örebro universitet

2016-03-03 Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?
Läkemedelsverket

2016-03-02 Ny rening av läkemedelsrester i avloppsvatten ska utvärderas
Umeå universitet

2016-02-02 Drugs past their expiration date
JAMA

2016-01-12 "Ett hållbart recept för en frisk framtid"
- MistraPharmas avslutande konferens den 14 oktober 2015

Fler nyheter finns under Aktuellt i högermenyn.