Miljö och läkemedel

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan.
Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, en ingående
substans eller för att få en överblick på ATC-kod (ATC-grupp).
Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen
I första sökvyn får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet  och miljörisk. I miljöbedömningsdokumentet för varje läkemedel i databasen kan det framgå om T avser akut eller kronisk toxicitet. Miljöfarligheten är klassificerad från 0-9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering i högermenyn.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige samt utifrån effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. (Dokumenttexten nås genom att klicka på det blåfärgade dokumentnamnet.) Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

2018-09-12 New treatment system able to remove at least 95% of pharmaceuticals from waste water
European Commission

2018-08-14 Environmentally relevant exposure to an antidepressant alters courtship behaviours in a songbird
Chemosphere

2018-07-12 Utredning ska föreslå förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på återvinning av fosfor
Regeringskansliet

2018-06-28 Regeringen vill säkerställa tillgången till antibiotika
Regeringskansliet

2018-06-18 Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner
Läkemedelsverket

2018-06-14 Pris till arbetet med miljödatabasen
Janusinfo

2018-06-14 Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Havs- och vattenmyndigheten

2018-06-05 EU:s bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018

2018-05-31 Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön
Socialdepartementet

2018-05-29 Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö
SLL Hållbarhet

2018-05-22 Våra läkemedel anrikas i spindlar
Forskning.se

2018-05-17 Joint Statement | Europe must align policies to tackle Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial Resistance
European public health alliance (epha)

2018-05-14 Permanent läkemedelsrening i Linköping
Evidens nr 2, 2018

2018-05-09 Nytt stöd ska minska rester av läkemedel i Sveriges vatten
Regeringen

2018-04-23 Antibiotikaresistens kan orsakas av små mängder antibiotika
Uppsala universitet

2018-04-12 Industry need to accept responsibility for their pharmaceutical pollution
Health Care Without Harm

2018-04-10 Joint Declaration on Pharmaceuticals in the Environment
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

2018-03-26 Folkhälsohot: antibiotikakonsumtionen ökar stort
Läkemedelsvärlden

2018-03-06 Declaration of the Ministers of the Environment of the Baltic Coastal Countries and the EU Environment Commissioner, HELCOM Brussels Declaration 2018
HELCOM

2018-02-27 Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA
European Food Safety Authority

2018-02-07 Stor försäljning av olaglig antibiotika
Läkemedelsvärlden

2018-01-26 Försäljning av läkemedelsrenaren Pcure upphör
Läkemedelsvärlden

2018-01-25 Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens
LäkemedelsVärlden

2018-01-25 Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne
Högskolan Kristianstad

2018-01-22 Tracking progress to address AMR
AMR Industry Alliance

2018-01-12 Reviderad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2018–2020 – underlag för samverkansgruppens fortsatta arbete
Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten

2018-01-01 Från och med idag har Sverige en klimatlag
Regeringen

2017-12-21 ECOdrug: a database connecting drugs and conservation of their targets across species
Nucleic Acids Res

2017-12-08 Inför producentansvar - från tablett till toalett
Svenskt Vatten

2017-12-05 From antimicrobial resistance to off-grid solar: Frontiers 2017 explores the newest environmental issues facing the planet
FN

2017-12-05 Antimicrobial resistance from environmental pollution among biggest emerging health threats, says UN Environment
FN

2017-12-05 Careless disposal of antibiotics could produce ‘ferocious superbugs,’ UN environment experts warn
FN

2017-12-01 Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika
TLV

2017-11-22 Kassera läkemedel på rätt sätt
Janusinfo

2017-11-17 Tonvis med diklofenak i våra vatten - regeländring behövs
Läkartidningen

2017-11-15 Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel
Janusinfo

2017-11-15 Arbete mot antibiotikaresistens
Regeringen

2017-11-13 Antibiotic resistance is ‘crisis we cannot ignore,’ UN warns, calling for responsible use of these medicines
FN

2017-10-31 Ingen antibiotikaförskrivning på distans
LäkemedelsVärlden

2017-10-26 Billigare mediciner kan vara miljöbovar
tv4 nyheterna

2017-10-24 Sverige driver hårdare regler i EU för antibiotikabehandling av djur
Regeringen

2017-10-19 ”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”
LäkemedelsVärlden

2017-09-06 Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön
Regeringen

2017-09-04 Det första reningsverket för läkemedelsrester invigs
LäkemedelsVärlden

2017-08-29 Stor satsning på rent hav
Regeringen

2017-06-12 Behov av avancerad rening vid avloppsreningsverk
Naturvårdsverket

2017-06-07 Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se

2017-06-07 Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. Rapport 6766, april 2017.

Naturvårdsverket

2017-06-01 Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se

2017-05-23 Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se

2017-03-09 Så kan landstingen få bidrag för mindre lustgasutsläpp.
Dagens Medicin

2017-02-09 Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet

Fler nyheter finns under Aktuellt i högermenyn.