Janusmed fosterpåverkan

  Sökhjälp

Aktuellt

Svårtolkat om psykisk ohälsa efter exponering för antidepressiva i livmodern (2017-09-25)
Ärftlighet och miljöfaktorer troliga orsaker till ökad risk för psykisk ohälsa bland barn till kvinnor som har använt antidepressiva under graviditeten.

Autism beror på andra orsaker än antidepressiva läkemedel under graviditeten (2017-08-22)
Nya studier visar att antidepressiv behandling under graviditeten inte ökar risken för autism.

Behandling med antidepressiva under graviditen ökar risken för vård på neonatalavdelning (2016-10-31)
Barn till kvinnor som medicinerat med antidepressiva under graviditeten får oftare neonatala symptom och behöver i högre utsträckning vård på neonatalavdelning. Men risken för svåra komplikationer är liten. Det visar en ny svensk studie, som bland annat ansvariga för tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan står bakom. Resultaten bör inte leda till ändrade rutiner för medicinering med antidepressiva under graviditeten.

Tillgång till "tuff info" kan öka gravidas följsamhet (2016-05-17)
Tidningen Vårdfokus rapporterar om en utvärdering av tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan, som presenterades på e-hälsomötet Vitalis i april.


 

Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Stockholms läns landsting, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet och Katarina Wide, docent, Karolinska Huddinge.