Sök fortbildning och boka - Janusinfo

Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2018-08-20 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 1 Anm.datum passerat Läkare
2018-08-24 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Demens, Äldre och läkemedel Läkare
2018-08-29 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Pascal och demens Läkare
2018-08-29 Allmänläkarnätverket Nordost: Närakuten Danderyd & Framtidens vårdinformationsmiljö SLL Läkare
2018-08-29 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-08-30 Allmänläkarnätverket Norrtälje: STRAMA Pris-data, reflektion om antibiotikaförskrivning Läkare
2018-09-04 Allmänläkarnätverket Nordväst: Trafikmedicin, artros och Borrelia/TBE Läkare
2018-09-04 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-05 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-06 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Fullbokat Sjuksköterska
2018-09-10 Kvällsseminarium: En kväll med falldiskussioner kring insulinbehandling vid typ 2-diabetes Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-09-11 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-09-12 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-13 Allmänläkarnätverket Nordväst: Trafikmedicin, artros och Borrelia/TBE Läkare
2018-09-13 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-17 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-09-18 Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-09-18 Medicintekniska produkter för hygienläkare Övrig, annan
2018-09-19 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Akut handläggning på vårdcentral och Närakuter Läkare
2018-09-19 Allmänläkarnätverket Nordost: Barnastma och barnallergier Läkare
2018-09-19 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: ME för primärvården Läkare
2018-09-20 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar med tema bensår Fullbokat Läkare
2018-09-21 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Reumatologi Läkare
2018-09-25 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-09-25 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-09-25 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2018-09-25 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Konfusion Läkare
2018-09-26 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-09-26 Kvällsseminarium: Nytt regionalt vårdprogram för reumatiska inflammatoriska sjukdomar Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-09-27 Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-09-27 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Inställt Sjuksköterska
2018-09-27 Stockholms läns demensdag Fullbokat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-02 Studiedagar för hygiensjuksköterskor Sjuksköterska
2018-10-02 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-03 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-10-04 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Fullbokat Sjuksköterska
2018-10-04 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-04 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG Sjuksköterska
2018-10-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2018-10-08 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-09 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Fullbokat Sjuksköterska
2018-10-09 När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2018-10-09 Varför förstår du inte vad jag säger? Sjuksköterska
2018-10-10 Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och Norrtälje Läkare, Övrig, annan
2018-10-10 PKC-dagen 2018: Palliativ vård – oavsett diagnos Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-10 NEWS/SBAR - Teoretiskt och praktiskt i två beprövade kommunikationsverktyg sjuksköterskor
2018-10-11 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Obesitas Läkare
2018-10-16 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG Sjuksköterska
2018-10-16 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-16 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2018-10-16 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Försäkringsmedicin Läkare
2018-10-17 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Försäkringsmedicin Läkare
2018-10-17 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-18 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-19 Sex and gender in physiology and pharmacology Läkare, Övrig, annan
2018-10-19 Nationellt symposium på Nobel Forum: Mild and moderate depression in the elderly - how can we help? / Mild till måttlig depression hos äldre - hur kan vi hjälpa? Läkare
2018-10-19 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: SVF: Lungcancer, malignt melanom Läkare
2018-10-23 2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål Läkare
2018-10-23 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-24 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-24 Kvällsseminarium: Expertrådet för obstretik och gynekologi Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-25 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdspsykiatri Läkare
2018-10-31 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2018-11-06 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG Sjuksköterska
2018-11-07 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-11-07 Informationsträff för personal inom mödrahälsovården i Stockholms län Övrig, annan
2018-11-08 Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i Stockholms län Läkare
2018-11-09 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: KOL Läkare
2018-11-12 Kvällsseminarium: Hud- och mjukdelsinfektioner - en update Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-13 Varför förstår du inte vad jag säger? Sjuksköterska
2018-11-13 Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-11-14 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-11-14 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Osteoporos Läkare
2018-11-14 Allmänläkarnätverket Nordost: Prostatacancer Läkare
2018-11-14 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-14 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Sjuksköterska, Undersköterska
2018-11-16 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Hjärtsvikt, förmaksflimmer Läkare
2018-11-20 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-11-20 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG Sjuksköterska
2018-11-20 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-11-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-21 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-21 Kvällsseminarium: Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Gastroenterologi Läkare
2018-11-23 Osteoporos- en klinisk uppdatering Läkare
2018-11-27 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-29 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård Övrig, annan
2018-12-03 Kvällsseminarium: Expertrådet psykiatri Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-12-04 Hjärtsvikt- en folksjukdom Sjuksköterska
2018-12-05 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-12-05 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Reumatologi och praktiskt ledstatus med julavslutning Läkare
2018-12-05 Informationsträff för dig som arbetar med ensamkommande barn, människor som söker asyl och/eller andra migranter Övrig, annan
2018-12-05 Varför förstår du inte vad jag säger? Sjuksköterska
2018-12-06 Decembermöte om anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektioner Övrig, annan
2018-12-06 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Demens Läkare
2018-12-10 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 3 Läkare
2018-12-11 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-12-12 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-12-12 Kvällsseminarium: Pascal Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-12-14 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Ögonsjukdomar Läkare
2018-12-20 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Osteoporos Läkare
2019-04-02 2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål Läkare
2019-04-09 kvalitetseftermiddag för primärvården i söder/sydost Läkare, Sjuksköterska

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo