Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-08-21 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 1 Anm.datum passerat Läkare
2017-08-23 Allmänläkarnätverket Nordost: E-stöd för läkemedelsbehandling (Pascal 2.0 & Janusmed Interaktion, Riskprofil, Njurfunktion och Äldre Läkare
2017-08-25 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Njurmedicin Läkare
2017-08-31 Allmänläkarnätverket Norrtälje: STRAMA PRIS-data, reflektion om antibiotikaförskrivning Läkare
2017-09-05 Allmänläkarnätverket Nordväst: Idrottsmedicin, diabetes, röntgen Läkare
2017-09-05 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-09-06 Varför förstår du inte vad jag säger? Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-09-12 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-09-12 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-09-12 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-09-12 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Knepiga ryggpatientens besvär och MR-fynd – hur får man ihop det? Läkare
2017-09-12 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Axelbesvär Läkare
2017-09-13 Allmänläkarnätverket Nordost: Ryggkirurgi eller inte? Läkare
2017-09-13 Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval Läkare
2017-09-14 Allmänläkarnätverket Nordväst: Idrottsmedicin, diabetes, röntgen Läkare
2017-09-14 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Munhålan Läkare
2017-09-18 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2017-09-19 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska
2017-09-20 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-09-20 Kvällsseminarium: Våra vanligaste ögonsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-09-21 Stockholms läns demensdag Fullbokat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-09-21 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ryggkirurgi Läkare
2017-09-25 Kvällsseminarium: tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska
2017-09-26 Update Geriatrik/Fokus äldre: Stroke Läkare
2017-09-27 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-09-27 Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård.Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten Sjuksköterska
2017-09-27 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Urologi Läkare
2017-09-28 Höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, Sjuksköterska
2017-09-28 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-03 Höstmöte för lokalt smittskydd- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, Sjuksköterska
2017-10-03 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-03 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-10-03 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Alkohol och äldre ett tabubelagt område". Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-04 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-05 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-10-09 Grundkurs i STI-smittspårning Övrig, annan
2017-10-10 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-10 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-10-11 När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2017-10-11 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2017-10-11 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-11 Kvällsseminarium: Smärta Läkare, Sjuksköterska
2017-10-13 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Utmattning Läkare
2017-10-17 Multiresistenta bakterier ett ökande problem i vården! Sjuksköterska
2017-10-19 Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och Norrtälje Övrig, annan
2017-10-19 Temaeftermiddag om antibiotikaresistenta bakterier Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-23 Kvällsseminarium: Depressionsalgorytm Läkare, Sjuksköterska
2017-10-24 Vårdhygienisk grundkunskap vid hantering av flexibla endoskop Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-24 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-10-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Alkohol och äldre ett tabubelagt område". Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-24 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2017-10-24 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Osteoporos Läkare
2017-10-25 Friskare barn på förskolan. Övrig, annan
2017-10-25 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Palliation Läkare
2017-10-26 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Riskbruk, missbruk Läkare
2017-10-26 Smittskyddsaktuellt för mödrahälsovården Övrig, annan
2017-10-26 Döden en del av livet Sjuksköterska
2017-10-26 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Övrig, annan
2017-10-26 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-10-26 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-10-31 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2017-10-31 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-01 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2017-11-01 Munhälsan - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-11-01 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-11-02 Allmänläkarnätverket Nordväst: Ryggsmärta Läkare
2017-11-06 Grundkurs i STI-smittspårning Övrig, annan
2017-11-07 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården!" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-07 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Munhålans sjukdomar Läkare
2017-11-08 Kvällsseminarium: Dyspepsi Läkare, Sjuksköterska
2017-11-09 Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i Stockholms län Läkare
2017-11-09 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-09 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska
2017-11-13 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2017-11-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2017-11-14 Döden en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-15 Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, Sjuksköterska
2017-11-15 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-11-15 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-11-16 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-16 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2017-11-16 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Osteoporos Läkare
2017-11-21 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-22 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, SSK, USK, Paramed. Exkl USK SÄBO
2017-11-22 Döden en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-22 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: KOL Läkare
2017-11-23 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Vanliga ögonsjukdomar samt ÖNH för primärvård Läkare
2017-11-28 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-11-28 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-11-29 Kvalitetsdag för västerort och centrala stan med fokus på hjärtsvikt Läkare
2017-11-29 Döden en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-29 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-11-30 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård med fokus på psykisk ohälsa Övrig, annan
2017-11-30 Ensamkommande barn och övriga asylboenden Övrig, annan
2017-11-30 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Anm.datum passerat Sjuksköterska
2017-12-06 Allmänläkarnätverket Nordost: IBS (Irritable Bowel Syndrome) Läkare
2017-12-07 Ungdoms- och Sesammottagningar, anmälningspliktiga sexuellt överförda infektioner. Övrig, annan
2017-12-07 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Anm.datum passerat Sjuksköterska
2017-12-08 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Huvudvärk Läkare
2017-12-12 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-12-12 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-12-14 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Demens Läkare
2018-01-16 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo