Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2016-11-28 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 3 Anm.datum passerat Läkare
2016-12-05 Nya orala antikoagulantia och trombocythämmare - hur hantera blödningar och kirurgiska ingrepp? Praktiska aspekter en uppdatering Anm.datum passerat Läkare
2016-12-05 Kvällsseminarium: Utsättningsproblematik inom psykiatri Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2016-12-07 Allmänläkarnätverket Nordost: ASIH och palliativ vård Läkare
2016-12-07 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Om kulturell kommunikation - JULAVSLUTNING Läkare
2016-12-09 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Patientsäkerhet och IVO Läkare
2016-12-14 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö & Sydost: Förbättringsarbete/kvalitetsarbete i praktiken Läkare, Sjuksköterska
2016-12-14 Kvällsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO Läkare, Sjuksköterska
2016-12-15 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Njursjukdomar i primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-12-16 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Fullbokat Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-12-16 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Pediatrisk dermatologi Läkare
2017-01-09 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 1 Fullbokat Läkare
2017-01-11 Allmänläkarnätverket Nordost: Röntga rätt och lagom Läkare
2017-01-12 Grundutbildning i vårdhygien Alla yrkeskategorier som utför vård- och omsorgsmoment
2017-01-13 Antikoagulantiabehandling och intrakraniell blödning
Ett kliniskt dilemma - hur göra?
Läkare
2017-01-18 Kloka Listan Forum 2017 Läkare, Sjuksköterska
2017-01-20 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-01-24 Äldre migranter i vården - kulturella aspekter av vård och bemötande Läkare
2017-01-24 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-01-25 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-01-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema meddelas senare Läkare
2017-01-30 Kvällsseminarium: Vaccinationer i primärvård- en snabbkurs för läkare och sjuksköterskor Läkare, Sjuksköterska
2017-02-07 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska
2017-02-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Vanliga primärvårdsinfektioner Läkare
2017-02-09 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-02-14 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-02-14 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-02-14 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två fortbildningstillfällen om EKG. Sjuksköterska
2017-02-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-02-15 Kvällsseminarium: Nyheter i Kloka Listan 2017 Läkare, Sjuksköterska
2017-02-16 Alkohol och äldre ett tabubelagt område. Sjuksköterska
2017-02-17 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-02-20 Kvällsseminarium: ADHD hos skolbarn Läkare, Sjuksköterska
2017-02-22 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-02-23 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska
2017-02-28 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-03-02 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-03-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Nyheter i Kloka Listan & Det Röda Ögat Läkare
2017-03-08 Kvällsseminarium: Obstetrik och gynekologi Läkare, Sjuksköterska
2017-03-14 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två fortbildningstillfällen om EKG. Sjuksköterska
2017-03-15 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg. En 2 dagars kurs sjuksköterskor
2017-03-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-03-16 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del ett av två. Sjuksköterska
2017-03-17 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-03-20 Kvällsseminarium: Neurologi Läkare, Sjuksköterska
2017-03-22 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Sjuksköterska
2017-03-22 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-03-28 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet. Sjuksköterska
2017-04-04 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-04-04 Att bemöta demens och förvirring inom sjuk - vården - hur gör man? Sjuksköterska
2017-04-04 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-04-05 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-04-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-04-06 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del två av två. Sjuksköterska
2017-04-19 Kvällsseminarium: Demens Läkare, Sjuksköterska
2017-04-20 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Infektion Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: Tema meddelas senare Läkare
2017-04-25 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-04-26 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-05-04 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-05-09 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-05-10 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-05-17 Kvällsseminarium: Hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-05-18 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-05-23 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo