Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2016-10-04 Symposium om Zikavirusinfektion (anmälan via Folkhälsomyndigheten, se länk) Ingen föranmälan Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2016-10-05 Stress och stressrelaterad ohälsa Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2016-10-06 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Fullbokat Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-10-06 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Anm.datum passerat Sjuksköterska
2016-10-11 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd I vården! Sjuksköterska
2016-10-11 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Det 1 av 2 fortbildningstillfällen om EKG Sjuksköterska
2016-10-12 Att undvika tvång och begränsningar vid kognitiv svikt? sjuksköterska läkare och övrig personal
2016-10-12 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Fullbokat Sjuksköterska
2016-10-12 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Utmattningssyndrom Läkare
2016-10-12 Stramautbildning i Södertälje för läkare i primärvård Läkare i primärvård, Sjuksköterskor i primärvård, i mån av plats
2016-10-13 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Allmän endokrinologi i primärvården. 2 dagars kurs Fullbokat Läkare
2016-10-13 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt Sjuksköterska
2016-10-13 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-10-13 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-10-13 Praktiska aspekter på antikoagulationsbehandling. En fallbaserad fortbildning Läkare
2016-10-14 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2016-10-17 Äldre och läkemedel, allas ansvar! Sjuksköterska
2016-10-18 Konsten att behandla svårläkta sår - ett interprofessionellt arbete. Duo-kurs; en läkare och en sjuksköterska från samma enhet anmäler sig som ett team. Fullbokat Läkare och sjuksköterskor
2016-10-18 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Kurs Neurologi för erfarna allmänmedicinare 18-19 oktober 2016 Fullbokat Läkare
2016-10-18 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska
2016-10-19 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg. En 2 dagars kurs Anm.datum passerat sjuksköterskor
2016-10-19 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Fullbokat Sjuksköterska
2016-10-19 STRAMAutbildning för läkare verksamma i primärvård (samma innehåll som 21 september). Läkare
2016-10-19 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Laborera rätt och lagom Läkare
2016-10-19 Kvällsseminarium: HIV i primärvården Läkare, Sjuksköterska
2016-10-20 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Endokrinologi för primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-10-20 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2016-10-21 Nationellt symposium på Nobel Forum: Kan demens förebyggas eller fördröjas? Läkare
2016-10-21 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Lungmedicin Läkare
2016-10-24 Kvällsseminarium: Akut och kronisk njursjukdom Läkare, Sjuksköterska
2016-10-25 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-10-25 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2016-10-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Protesinfektioner, multiresistenta bakterier Läkare
2016-10-26 Multiresistenta bakterier – en uppdatering om resistensläget och handläggning Läkare, Övrig, annan
2016-10-27 Stomivård - till vardags, materialval och omvårdnad! Sjuksköterska
2016-10-27 Evidensbaserade behandlingar vid ångest - från psykoedukation till KBT och läkemedel Läkare, Sjuksköterska
2016-10-28 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Läkare, sjuksköterskor och övrig personal
2016-11-01 Allmänläkarnätverket Nordväst: Kronisk njursvikt, övervikt och fetma, 24-timmars blodtryck Läkare
2016-11-01 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-11-02 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-02 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 2 Läkare
2016-11-07 ”Att bemöta demens och förvirring inom sjukvården - hur gör man?” Sjuksköterska
2016-11-08 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 1 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-11-09 ”Kommunikation & Demenssjukdom” Sjuksköterska
2016-11-10 Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i Stockholms län Läkare
2016-11-10 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2016-11-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Diabetesbehandling med fokus på den äldre patienten Geriatriker, ST-läkare i geriatrik
2016-11-14 Att undvika tvång och begränsningar vid kognitiv svikt? sjuksköterska läkare och övrig personal
2016-11-14 När och hur behandla hypotyreos? Hur ska du utreda knöl på halsen? Läkare
2016-11-15 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Reumatologi i primärvården Läkare
2016-11-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Hematologi Läkare
2016-11-16 Hygien och smitta i förskolan. Friskare barn- vems är ansvaret och hur gör vi? Fullbokat Personal på förskolor. Tjänstemän och politiker med intresse av förskolefrågor
2016-11-16 Kvällsseminarium: Nytt regionalt vårdprogram om övervikt och fetma Läkare, Sjuksköterska
2016-11-17 Utmaningar i samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt läkare, sjuksköterska och övriga
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Smittskydd Ingen föranmälan Läkare
2016-11-17 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-17 KOL - en sjukdom som inte går att bota! Sjuksköterska
2016-11-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hörsel och tinnitus Läkare
2016-11-17 Neuropatisk smärta - klinisk bedömning och klok behandling Fullbokat Läkare
2016-11-18 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Idrottsmedicin Läkare
2016-11-21 Kvällsseminarium: Tema inom Luftvägs- och allergisjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2016-11-22 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Sjuksköterska
2016-11-22 EKG - diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor Del 2 av 2 fortbildningstillfällen om EKG Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-22 Palliativ omvårdnad Sjuksköterska
2016-11-23 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Lär dig enkla metoder för att bedöma och behandla kronisk smärta. 2 dagars kurs Läkare
2016-11-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tromboemboliska sjukdomar Läkare
2016-11-23 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-11-24 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Fullbokat Sjuksköterska
2016-11-28 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare hösten 2016, tillfälle 3 Läkare
2016-11-29 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2016-11-30 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2016-11-30 Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön? Alla
2016-12-01 Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård Sjuksköterska
2016-12-01 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2016-12-01 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2016-12-05 Kvällsseminarium: Tema inom Psykiatriska sjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2016-12-07 Allmänläkarnätverket Nordost: Tema kommer inom kort Läkare
2016-12-09 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Patientsäkerhet och IVO Läkare
2016-12-14 Kvällsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO Läkare, Sjuksköterska
2016-12-15 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Njursjukdomar i primärvård Ingen föranmälan Läkare
2016-12-16 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Personal inom Hälso- och sjukvården, SLL
2016-12-16 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Pediatrisk dermatologi Läkare
2017-01-09 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 1 Läkare
2017-01-13 Antikoagulantiabehandling och intrakraniell blödning
Ett kliniskt dilemma - hur göra?
Läkare
2017-01-18 Kloka Listan Forum 2016 Läkare, Sjuksköterska
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Läkare

Om våra fortbildningar