Tillbaka till söksidan

Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård.Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten

Kursnamn Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård.Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten
Kursstart 2017-09-27 13:00
Kursslut 2017-09-27 17:00
Information Antibiotikaresistensen utgör ett stort hot mot vår framtida folkhälsa, och det är viktigt att antibiotika bara används när det gör nytta för patienten.
Vi går igenom behandlingsriktlinjerna för de vanligaste infektionerna i primärvården och evidensen för dem.

Sjuksköterskans viktiga roll på mottagningen kan ytterligare förstärkas genom att använda det strukturerade samtalet och andra redskap som stöd och metod för en trygg sjuksköterskerådgivning både i telefonen och på mottagningen.
Utbildningen riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper, eller till dig som är ny i primärvården. Kursen är ett samarbete mellan Strama Stockholm och 1177
Plats Magnus Ladulåsgatan 63 A. Lokal Fataburen
Målgrupper Sjuksköterska
Terapiområden Allmänmedicin
Arrangör Strama Stockholm
Anmälan senast 2017-09-20
Förtäring Förtäring serveras

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19