Tillbaka till söksidan

Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete

Kursnamn Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete
Kursstart 2018-05-15 09:00
Kursslut 2018-05-15 16:00
Information Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, exkl. undersköterskor i SÄBO. Förberedelse: genomförd e-utbildning i basala hygienrutiner. http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/e-utbildning/
Program Kursinnehåll: Mikroorganismer och smittvägar. Vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner, klädregler och användande av skyddsutrustning. Renhetsgrader och aseptik, rengöring och desinfektion av ytor och utrustning. Förrådshållning. Tillämpning av vårdhygieniska principer genom fallbeskrivningar och diskussion.
Plats Fataburen, Magnus Ladulåsgatan 63A, Södermalm
Målgrupper Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
Terapiområden Vårdhygien
Arrangör Vårdhygien Stockholm
Anmälan senast 2018-04-27
Förtäring Ingen förtäring

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17