Om behandling av personuppgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och tillhör därmed en offentlig myndighet. Det innebär att ärenden som kommer in till oss blir allmänna handlingar som registreras och sparas i vårt diarium.

Personuppgifter som bokförs används för att administrera ärendena och återkomma med svar.

Uppgifter som kommer in via anmälningar till nyhetsbrev används enbart för att hantera prenumerationerna och till statistik. De tas bort så fort du avslutar din prenumeration.

Anmälningar till fortbildningar och seminarier sparas bara så länge som det krävs för administrationen.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om dina registrerade personuppgifter hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kontakta oss i så fall via e-post: janusredaktionen@sll.se eller vanlig post:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Bestämmelserna om registrering av personuppgifter finns i personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Läs mer i Datainspektionens broschyr Information till registrerade (pdf).

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se