Rutiner - Janusinfo
Rutiner

Rutiner

Praktisk information kring förskrivning och hantering av läkemedel.

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo