Kommunala akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Kommunala akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd). Avtal ska träffas mellan kommun och landsting även för dessa förråd.

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för Kommunala akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka Listan.

Beställning av läkemedel på Kommunala akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.


Kommunala akutläkemedelsförråd 2017

Riktlinjer

Förteckning över läkemedel

Senaste förändringen 2017-08-17

Eftersom Haldol inj är tillgänglig för beställning utgår Dridol inj som varit tillfällig ersättningsvara från listan.

Förändringar inför 2017


Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det HÄR.


Uppdaterad: 2017-08-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Nya amerikanska hypertoniriktlinjer skärper kraven

    Efter ett par års debatt om SPRINT-studien kom nu de nya amerikanska riktlinjerna om förhöjt blodtryck. Läs kommentaren från Stockholms läns landstings expertråd för hjärt-kärlsjukdomar.

    2017-11-24
  • SVT rapporterar om nya dyra läkemedel

    Flera miljoner kronor per år och patient är priset för läkemedlet nusinersen (Spinraza) mot muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, SMA. Aktuellt i SVT rapporterar i nyhetssändning om läkemedelsbolagets prissättning och NT-rådets arbete i förhandling.

    2017-11-24