Kommunala akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Kommunala akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd). Avtal ska träffas mellan kommun och landsting även för dessa förråd.

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för Kommunala akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka Listan.

Beställning av läkemedel på Kommunala akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.


Kommunala akutläkemedelsförråd 2017

Riktlinjer

Förteckning över läkemedel

Senaste förändringen 2017-04-13

Xylocain adrenalin inj. 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml byter varunummer från  153122 till 160026.

Förändringar inför 2017


Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det HÄR.


Uppdaterad: 2017-04-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska

    Just nu är det brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska, Glycophos. Leverans beräknas omkring vecka 38–39.

    2017-07-24
  • Veckans tips vecka 29

    I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

    2017-07-17