Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama.hsf@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2017-12-06)


2018 Aktuellt

Utbildningar - SAVE THE DATE!

Vårmöte för Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor i primärvård
Tisdagen den 17/4 kl 13.30 – 17.00, på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 63 A, lokal Spårvagnen

Här fokuseras på att presentera  nya behandlingsriktlinjer som väntas komma under första halvan av 2018. Andra temaområden under eftermiddagen: Kluriga urinvägsfall. Hud och mjukdelsinfektioner. Hur kan jag arbeta Stramaaktivt på min mottagning? Möjligheter att utbyta erfarenheter och få goda exempel. Stöd till lokalt kvalitesarbete.
Läs mer »

Fortbildning för sjuksköterskor på arbetsplatsen!
-  Finns behov av ”update” för sjuksköterskor på mottagningen? Kontakta oss strama.hsf@sll.se  så skräddarsyr vi en träff på mottagningen, där vi går igenom Stramas behandlingsrekommendationer och exempel på hur sjuksköterskan kan jobba kring exempelvis rådgivning och vårdnivåer.


Aktuellt

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

331

december 2017

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama.hsf@sll.se

Här kan du göra webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare.

Sårsmart – ny webbutbildning om sårdiagnostik. Gå till www.sårsmart.se och lär dig mer om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.