Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama.hsf@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2017-12-06)


2018 Aktuellt

Fortbildning för sjuksköterskor på arbetsplatsen!

-  Finns behov av ”update” för sjuksköterskor på mottagningen? Kontakta oss strama.hsf@sll.se  så skräddarsyr vi en träff på mottagningen, där vi går igenom Stramas behandlingsrekommendationer och exempel på hur sjuksköterskan kan jobba kring exempelvis rådgivning och vårdnivåer.


Aktuellt

  • Antibiotikasmart – webbutbildning med ny tandvårdsdel

    Webbutbildningen Antibiotikasmart.se innehåller nu patientfall och kunskapsfrågor även för tandvården. 

  • Fortsatt minskning av uthämtade antibiotikarecept i länet

    Under första halvåret 2018 minskade uthämtade antibiotikarecept till invånare i Stockholms län med hela 5,6 % jämfört med samma halvår 2017. Framförallt minskar luftvägsantibiotika till yngre personer. Andelen kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor minskar också glädjande och inom slutenvården ses ökad användning av PcG (bensylpenicillin) med smalt spektrum och minskad användning av kinoloner och karbapenemer med bredare spektrum. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

  • Uthämtade antibiotikarecept minskade med 4 % under 2017

    Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Stockholms län minskade med hela 4 % under 2017 jämfört med 2016. Störst var minskningen hos barn 0-6 år (- 11%). På riksnivå var minskningen totalt 3 % och Stockholmarna får inte längre mest antibiotika per person. Läs mer i Strama Stockholms årsrapport om antibiotika inom öppenvård, inklusive tandvård, och på sjukhus.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

320

augusti 2018

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama.hsf@sll.se

Här kan du göra webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare.

Sårsmart – ny webbutbildning om sårdiagnostik. Gå till www.sårsmart.se och lär dig mer om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.