Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi besöker husläkarmottagningar, sjukhuskliniker och andra vårdinrättningar samt anordnar fortbildning för vårdpersonal och vissa andra grupper. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök.


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt

  • Ny svensk strategi mot antibiotikaresistens

    Regeringen har tagit fram en ny svensk strategi mot antibiotikaresistens. Den övergripande målsättningen är att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Strategin, som gäller fram till 2020, omfattar arbetet nationellt samt inom EU och övriga länder.

  • Fortsatt minskning av uthämtade antibiotikarecept i länet

    Första kvartalet 2016 minskade uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Stockholm län med 5 procent jämfört med samma kvartal 2015. Det var framförallt recept till medelålders och äldre personer som minskade. För sjukhusen i länet ses en ganska stabil användning av antibiotika, men glädjande ökar andelen smalspektrumantibiotika något på flera sjukhus. Läs mer i Strama Stockholms första kvartalsrapport 2016.

  • Antibiotikaförbrukningen minskade under 2015

    Under 2015 hämtade invånare i Stockholms läns landsting ut 352 antibiotikarecept per 1 000 invånare, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med 2014.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

343

april 2016

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama@sll.se

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.

Här kan du göra Webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare