Expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté

Allmänmedicin

Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare, ordförande
Storvretens vårdcentral, Tumba
jan.hasselstrom@priv.sll.se
Helena Alfredsson, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Susanne Barenius, distriktsläkare
Sjöstadsdoktorn

Pierre Bergensand, distriktsläkare
Stuvsta vårdcentral

Septi Enache, distriktsläkare
Bergshamra Ulriksdals vårdcentral

Jessica Freudenthal, med dr, distriktsläkare
Kungsholmsdoktorn

Sara Hallander
, informationsläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Alexander Hedman, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare
Norrtälje Södra vårdcentral

Åsa Leufvén, distriktsläkare
Tranebergs vårdcentral

Christer Norman, distriktsläkare
Salems vårdcentral och HSF

Magnus Röjvall, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Marie Schill, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mattias Schmidt, distriktsläkare
Solna centrum vårdcentral

Kajsa Sundqvist, distriktsläkare
Boo vårdcentral

Jenny Sylwan, distriktsläkare
S:t Eriks vårdcentral

Maria Warenmark
, distriktsläkare
Bollmora vårdcentral

Maria Wolf, distriktsläkare
Salems vårdcentral


Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se
Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sofia Ernestam,
med dr, överläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Per Fürst
, överläkare
Palliativ vård, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Karl-Åke Jansson
, docent, överläkare
Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Eva Karlsson Holm, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärtbehandlingsenheten för barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Jan Persson, med dr, överläkare
Smärtavdelningen, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset

Nanna de Rezende Strander, överläkare
Smärtsektionen, VO Anestesi/Intensivvård, Södersjukhuset

Bo Ringertz
, docent, överläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Smärtcentrum, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset


Anestetika, vätsketerapi och nutrition

Expertrådets utlåtanden »

Inga Tjäder, med dr, överläkare, ordförande
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
inga.tjader@karolinska.se
Annette Bejersten, med dr, överläkare
Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Jan-Erik Crotto, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Visby lasarett

Pia Frisk, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Andreas Gidlöf, med dr, bitr överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Michael Lagerkranser, docent, specialistläkare

Silvia Lindqvist Nunes, med dr, bitr överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Margareta Mure, docent, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Åke Norberg, med dr, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Kvalitet och verksamhetsutveckling, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Gunilla Sundelin, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Annika Wilking Lindh, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Endokrinologiska och metabola sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@karolinska.se
Ann-Sofie Bolmér, överläkare
Endokrint Centrum, Capio S:t Görans sjukhus

Jan Calissendorff, med dr, överläkare
Endokrinsektionen, VO Internmedicin, Södersjukhuset

Pontus Curman, överläkare
Medicinkliniken, Ersta sjukhus

Amira Elimam,
med dr, överläkare
DEMO, Barnmedicin 2, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kristin Hjörleifsdottir-Steiner, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdcentrum, Flemingbergs vårdcentral

Mikael Lehtihet, med dr, bitr överläkare
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset

Hans Lundin, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO

Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare, klinisk farmakolog
Klinisk farmakologi, VO Internmedicin, Södersjukhuset

Mats Palmér, docent, överläkare
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Sääf, med dr, överläkare
Diabetes- och endokrinmottagningen, Medicinkliniken
Visby lasarett

Anna Ugarph Morawski, husläkare
Husläkarmottagningen, Stockholms sjukhem

Märit Wallander, med dr, ST-läkare
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset

Per Wändell, professor, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrum 


Gastroenterologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mikael Lördal, med dr, överläkare, ordförande
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
mikael.lordal@karolinska.se
Kristina Aggefors, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johan Holm, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Jasinski, allmänläkare
Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

Marjo Kapraali, med dr, överläkare
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Per Karlén, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus

Petter Malmborg, med dr, bitr överläkare
Gastroenterologi, barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarett

Dag Stockeld, docent, överläkare
Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

Charlotte Söderman, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Sigurd Vitols, adj professor, specialistläkare
Karolinska Institutet och SBU


Geriatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Pauline Raaschou, med dr, bitr överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
pauline.raaschou@karolinska.se 
Alexandre Bonnard, överläkare
Capio Geriatrik Nacka

Helga Eyjolfsdottir, överläkare
Danderydsgeriatriken, Danderyds sjukhus

Yvonne Freund Levi, med dr, överläkare
Psykiatriska kliniken, Tiohundra
Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Kallin, med dr, överläkare
Capio geriatrik, Dalens sjukhus

Inga Klarin, med dr, överläkare
Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Berit Magnusson, informationssjuksköterska
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Patrik Mattsson, överläkare
Äldrepsykiatrisk mottagning, Psykiatri Nordväst

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Christina Syk, överläkare
Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus


Hjärt-kärlsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Paul Hjemdahl, professor, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
paul.hjemdahl@ki.se
Anette Allhammar, distriktsläkare
Edsbergs vårdcentral

Frieder Braunschweig, docent, överläkare
Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Tomas Forslund
, distriktsläkare
Gröndals vårdcentral

Johan Hulting, docent, överläkare
Medicinkliniken, Södersjukhuset

Jens Jensen, docent, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Thomas Kahan, professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Rickard Malmström, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Arne Martinsson, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Joakim Olbers, bitr överläkare
VO Kardiologi, Södersjukhuset

Franz Rücker, överläkare
Medicinkliniken, Visby lasarett

Karin Schenck Gustafsson, senior professor, överläkare
Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Björn Wettermark, docent, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Hud- och könssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Harry Beitner, docent, överläkare, ordförande
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
harry.beitner@karolinska.se
Maria Böhme, med dr, överläkare
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Eva Jerling, distriktsläkare
Riksby vårdcentral

Jonatan Lindh, med dr, bitr överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Charlotta Magnusson, överläkare
Hudkliniken, Södersjukhuset

Irina Magnusson Tchernova, överläkare
Hudkliniken/Sesam, Danderyds sjukhus

Cristina Oprica, med dr, specialistläkare
Diagnostiskt Centrum Hud

Sten Ronge, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Toomas Talme, docent, överläkare
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Arne Wikström, docent, överläkare
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Infektionssjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Paulina Dalemo, specialistläkare, ordförande
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
paulina.dalemo@karolinska.se
Erik Eliasson, professor, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Margareta Eriksson, docent, överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
Öron- näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Annika Hahlin, leg apotekare
Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Niclas Johansson, med dr, specialistläkare
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Christina Jorup Rönström, docent, konsultläkare
Familjeläkarna, Saltsjöbaden

Hani Khalifa, distriktsläkare
Mörby vårdcentral

Owe Källman, med dr, bitr överläkare
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabeth Löfvenborg, överläkare
Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs sjukhus

Christer Norman, specialist i allmänmedicin
Salems Vårdcentral

Malin Rinder, med dr, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset


Luftvägs- och allergisjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
Lung Allergi kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
michael.runold@karolinska.se
Helena Almer, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Elin Dahlén, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare
Lungenheten, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Päivi Söderman, bitr överläkare
Barnallergologen, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
Öron- näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset


Medicinska njursjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
Njurmedicinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
peter.barany@karolinska.se
Tora Almquist, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Caroline Asplund, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Marie Evans, med dr, specialistläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rafael Krmar, med dr, överläkare
Barnmedicin 1, Karolinska Universitetssjukhuset

Sara Lind af Hageby, med dr, specialistläkare
Njurmedicinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Josefin Mörtberg, bitr överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus
 
Ingegerd Odar-Cederlöf, docent, överläkare
Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet

Staffan Rosenborg, med dr, bitr överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Lars Wennberg, docent, överläkare
Transplantationskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
Handengeriatriken


Neurologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mia von Euler, docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
mia.von.euler@ki.se
Anders Johansson, med dr, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Martin Lindberger, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus och
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

David Nelson,
med dr, överläkare
ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolina Nowinski, med dr, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Fredrik Piehl, professor, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Tiago Taborda Prazeres Moreira, med dr, specialistläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Joakim Tedroff, docent, specialistläkare
Läkarhuset Utsikten

Kristina Tedroff, docent, överläkare
Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabet Waldenlind, docent, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Katarina Wide, med dr, överläkare
Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Zucco, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Obstetrik och gynekologi

Expertrådets utlåtanden »

Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, ordförande
Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@karolinska.se
Mats Bergström, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Git Ljunggren, med dr, överläkare
Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Lena Marions, docent, överläkare
Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Gunnar Möllerström, specialistläkare
Oxbackskliniken, Södertälje

Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare
Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Anette Sjösten, med dr, specialistläkare
Läkargruppen Victoria, Stockholm


Onkologiska och hematologiska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Roger Henriksson, professor, avdelningschef, ordförande,
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
roger.henriksson@sll.se
Magnus Björkholm, professor, överläkare
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Jaran Eriksen, med dr, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Falkenius, bitr överläkare
Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Alan Fotoohi, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Theodoros Foukakis
, docent, överläkare
Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Elin Jerremalm, med dr, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marita Lagergren Lindberg, med dr, överläkare
Palliativa vårdenheten, Byle Gård

Per Ljungman, professor, verksamhetschef
Centrum för allogen stamcellstransplantation
Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Norin, med dr, överläkare
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Söderhäll, med dr, överläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och
Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland

Beatrice Tinge, överläkare
Onkologienheten, Visby lasarett


Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Expertrådets utlåtanden »

Margareta Holmström, docent, överläkare, ordförande
Hematologiskt Centrum, Koagulationsmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@karolinska.se
Johan Eklund, leg apotekare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Rita Fernholm, med lic, distriktsläkare
Boo vårdcentral
 
Eva-Lotta Hempel, överläkare
Capio ASIH, Dalens sjukhus  

Hans Johnsson, docent, överläkare
Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Karl-Gösta Ljungström, docent, specialistläkare

Lars Göran Lundberg, specialistläkare
Försäkringskassan, VO Stockholm

Rayomand Press, med dr, överläkare
Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Törring, ST-läkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset


Psykiatriska sjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Mussie Msghina, docent, överläkare, ordförande
Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset
mussie.msghina@sll.se
Mats Ek, med dr, överläkare
Huddinge psykosmottagning, Psykiatri Sydväst, SLSO 

Joar Guterstam, ST-läkare
Beroendecentrum Stockholm, SLSO

Aleksander Mathé, senior professor, överläkare
Mottagningen för affektiva sjd, S:t Eriksplan
Norra Stockholms psykiatri, SLSO

Cecilia Månsson, överläkare
BUP Solna, BUP-divisionen, SLSO

Marie Persson, farm lic, leg apotekare 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Diana Radu Djurfeldt, med dr, överläkare
Internetpsykiatrienheten och mottagningen för tvångssyndrom
Psykiatri Sydväst, SLSO
 
Maria Silverberg-Mörse, överläkare
BUP Funk, BUP-divisionen, SLSO 

Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Zucco, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Radiologiska läkemedel

Torkel Brismar, docent, överläkare, ordförande
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com
Håkan Almqvist, bitr överläkare
Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Lennart Blomqvist
, adj professor, överläkare
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Formgren, överläkare
VO Bild och röntgen, Södersjukhuset

Farahnaz Ghalebandi, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Per Grybäck,
med dr, överläkare
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Agnetha Gustafsson, tekn dr, chefsfysiker
Sektionen för bild och funktionsfysik
Karolinska Universitetssjukhuset

Hans Lindgren, verksamhetschef
VO Bild och funktion, Danderyds sjukhus

Sten Nilsson
, professor, verksamhetschef
Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset


Särläkemedel

Ricard Nergårdh, docent, överläkare, ordförande
Barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
ricard.nergardh@ki.se
Åsa Andersson, leg apotekare
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Bratt, docent, chefläkare
Medicinska staben, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Pierre Lafolie, docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Per Ljungman, professor, verksamhetschef
Centrum för allogen stamcellstransplantation
Karolinska Universitetssjukhuset

Niklas Pal, med lic, överläkare
Barnonkologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetsjukhuset

Marie Persson, farm lic, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bo Ringertz, docent, överläkare
Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Magnus Thyberg, enhetschef, leg apotekare
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Urologi

Expertrådets utlåtanden »

Tareq Alsaody, bitr överläkare, ordförande
Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
tareq.alsaody@karolinska.se
Bengt-Erik Carbin, med dr, specialistläkare
Sophiahemmet

Susanne Elfving, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Caroline Elmér, med dr, specialistläkare
Stockholms UroGynmottagning

Zeena Hameed, allmänläkare
Huddinge Akademisk vårdcentral

Anders Lideståhl, specialistläkare
Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Rydberg
, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset


Vaccinationer

Expertrådets utlåtanden »

Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
ake.ortqvist@sll.se
Johan Alm, med dr, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Margareta Blennow, med dr, överläkare
Barnhälsovårdsenhet Syd, Södersjukhuset

Lena Frenzel, sjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenhet Nord, S:t Görans sjukhus
Barnmed 2, Karolinska Universitetssjukhuset

Marta Granström, professor, överläkare
Kliniken för klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Roland Gustafsson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Giselle Hedberg, barnsjuksköterska, skolsköterska
Skolhälsan, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Helena Hervius Askling, med dr, bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm

Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm

Marie Johannesson, professor, skolöverläkare
Skolhälsan, Stockholms stad

Gudrun Lindh, med dr, överläkare
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Lars Lindqvist, adj professor, överläkare
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Helena Martin, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenhet Nord och Sydväst
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Josef Milerad, docent, skolöverläkare
Utbildningsförvaltningen, Lidingö stad

Sahar Nejat, specialistläkare
Barnhälsovårdsenhet Sydväst, Barnmedicin 2
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm


Ögonsjukdomar

Expertrådets utlåtanden »

Leif Tallstedt, docent, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
leif.tallstedt@sankterik.se
Sylvia Almlöf Sarman, med doktor, överläkare
Retinakliniken, S:t Eriks Ögonsjukhus

Enping Chen
, docent, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Bo Hedquist, överläkare
Ögonkliniken, Södersjukhuset

Nils Marén, ögonläkare
Ögonmottagningen, Läkarhuset Farsta

Siv Martini, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Emma Nivenius, med dr, överläkare
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus

Karin Söderberg Löfdal, med dr, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

 


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se