Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt

  • Workshop om Stramaarbete i slutenvård 7 december

    Eftermiddagen den 7 december ordnas en workshop om Stramaarbete i slutenvård. Arrangör är Nationellt programråd Strama, SKL. Workshopen vänder sig till personal inom slutenvård som arbetar med eller ansvarar för antibiotikafrågor inom sin verksamhet t.ex. infektionsläkare, chefer för infektions- och medicinkliniker, deltagare i lokala Stramagrupper, chefsläkare, apotekare och andra viktiga lokala tjänstemän. Se inbjudan.

  • Höstens seminarier och utbildningar

    Stramautbildning för läkare 21/9 och 19/10, Stramautbildning för sjuksköterskor i primärvården 24/11 och 1/12, Konsten att behandla svårläkande sår, 18/10 samt Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön? 30/11. Varmt välkomna till en spännande höst! Anmälan snarast, först till kvarn.

  • Antibiotikaförskrivningen på recept minskade första halvåret 2016

    Första halvåret 2016 minskade antibiotikaförskrivningen på recept med 3 % jämfört med samma halvår 2015. Medelålders och äldre personer stod för hela den observerade minskningen. Akutsjukhusen ökade mängden antibiotika förskrivet på rekvisition med 2 % jämfört med första halvåret 2015. Läs mer i Strama Stockholms rapport för första halvåret 2016.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

343

augusti 2016

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama@sll.se

Här kan du göra Webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.