Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt


Anmäl dig till något av våra seminarier i höst!

För läkare och andra som arbetar med, ansvarar för eller intresserar sig för antibiotikafrågor i slutenvård, den 15 november: ”Seminarium om Strama-arbete i slutenvård”.
Fullständigt program och anmälan via www.janusinfo.se/fortbildning

  • Antibiotikaförskrivningen till barn minskade kraftigt

    Första halvåret 2017 minskade uthämtade antibiotikarecept till barn 0 – 6 år med hela 8,2 % jämfört med samma halvår 2016. Den kraftiga ökningen som sågs i början av 2016 har därmed bromsats upp, vilket är glädjande. För hela befolkningen i Stockholms län minskade uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare med 3,3 % under första halvåret 2017. Senaste 12-månadersperioden hämtade länets befolkning ut 336 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket är den lägsta nivån på mycket länge. Läs mer om antibiotikaförsäljning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms andra kvartalsrapport för 2017.

  • Brist på piperacillin/tazobaktam

    Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g.

  • Fortsatt minskning av uthämtade antibiotikarecept i SLL

    Under första kvartalet minskade uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i länet med 2,2 procent jämfört med samma kvartal 2016. Den mycket kraftiga ökning av antibiotikarecept till små barn som sågs under första kvartalet 2016 har glädjande stannat av. Läs mer om antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

334

september 2017

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama.hsf@sll.se

Här kan du göra webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare.

Sårsmart – ny webbutbildning om sårdiagnostik. Gå till www.sårsmart.se och lär dig mer om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.