Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt

  • Antibiotikaförskrivningen på recept minskade första halvåret 2016

    Första halvåret 2016 minskade antibiotikaförskrivningen på recept med 3 % jämfört med samma halvår 2015. Medelålders och äldre personer stod för hela den observerade minskningen. Akutsjukhusen ökade mängden antibiotika förskrivet på rekvisition med 2 % jämfört med första halvåret 2015. Läs mer i Strama Stockholms rapport för första halvåret 2016.

  • Swedres-Svarm 2015 har kommit

    Rapporten över fjolårets antibiotikaförbrukning och resistensläge inom human- och veterinärmedicin har publicerats av Folkhälsomyndigheten. Under 2015 mer än fördubblades förekomsten av mycket resistenta tarmbakterier, ESBL-karba. Även MRSA ökade. Antibiotikaförbrukningen fortsatte dock att minska i Sverige

  • Ny svensk strategi mot antibiotikaresistens

    Regeringen har tagit fram en ny svensk strategi mot antibiotikaresistens. Den övergripande målsättningen är att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Strategin, som gäller fram till 2020, omfattar arbetet nationellt samt inom EU och övriga länder.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

342

juli 2016

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama@sll.se

Här kan du göra Webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.