Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt

  • Antibiotikarecepten minskar totalt, men ökar till barn

    Sedan årsskiftet har uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Stockholms län minskat med nästan 3 %. Till små barn 0-6 år har uthämtade antibiotikarecept ändå ökat med 6 %, men skillnaderna är stora inom länet. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport över antibiotika i öppenvård och på sjukhus.

  • Ny kampanj för att minska onödig antibiotika 2016

    Nu startar vi höstens kampanj för att ingen ska få antibiotika i onödan. Kampanjmaterial skickas ut till alla husläkarmottagningar, BVC-mottagningar och jourmottagningar/närakuter. Läs mer om kampanjen och hur ni beställer extra material.

  • Workshop om Stramaarbete i slutenvård 7 december

    Eftermiddagen den 7 december ordnas en workshop om Stramaarbete i slutenvård. Arrangör är Nationellt programråd Strama, SKL. Workshopen vänder sig till personal inom slutenvård som arbetar med eller ansvarar för antibiotikafrågor inom sin verksamhet t.ex. infektionsläkare, chefer för infektions- och medicinkliniker, deltagare i lokala Stramagrupper, chefsläkare, apotekare och andra viktiga lokala tjänstemän. Se inbjudan.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

343

september 2016

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama@sll.se

Här kan du göra Webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.