Gå till innehåll

Nationell samverkan

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet.

Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, är en beslutsgrupp med representanter från de sex samverkansregionerna för hälso- och sjukvård. MTP-rådet ger rekommendationer om införande och användning av medicintekniska produkter.

MTP-rådets rekommendationer

Nyheter