Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reseprofylax av venös tromboembolism inför långa resor

En vanlig fråga både från vårdgivare och patienter gäller förebyggande behandling mot venös trombos i samband resor för patienter med riskfaktorer eller som tidigare har haft venös trombos. Se nedan råd och riktlinjer för vägledning.

För vårdpersonal
Reseprofylax av venös tromboembolism inför långa resor

Patientinformation
Patientinformation till dig som tidigare har haft en blodpropp och ska resa

Dokumenten är framtagna av arbetsgruppen för antikoagulationsbehandling i Region Stockholm.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter.

Senast ändrad