Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertgruppsutlåtanden

Expertgrupps­utlåtanden

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling inom olika terapiområden och kommenterar aktuella medicinska studier. Alla dokumenten finns här under samlingsnamnet expertgruppsutlåtanden.

Rekommendationerna bör följas inom både offentlig och privat sjukvård i Stockholms län. I vissa fall kan expertrådens rekommendationer vara snävare än de från nationella organ, såsom Läkemedelsverket.

Expertrådsordföranden