Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram av en kassationsgrupp inom Region Stockholm för sjukvården. Olika färger i kassationsguiden illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

  • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
  • kan återvinnas
  • kan kasseras som hushållsavfall
  • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Vid minsta osäkerhet, kassera som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall.
Guide för kassation av läkemedel (pdf) »

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar:
Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i Frågor och svar, kontakta i första hand miljöansvarig på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Stockholm. Patienter som har frågor hänvisas till apotek.