Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassation av läkemedel

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram av en kassationsgrupp inom Stockholms läns landsting för sjukvården. Olika färger i kassationsguiden illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

  • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
  • kan återvinnas
  • kan kasseras som hushållsavfall
  • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Vid minsta osäkerhet, kassera som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall.
Guide för kassation av läkemedel (pdf) »

Som ett komplement till guiden hittar du här frågor och svar:
Frågor och svar om kassation av läkemedel »

Om du inte hittar svar på din fråga i guiden eller i Frågor och svar, kontakta i första hand miljöansvarig på din arbetsplats.

Informationen om kassation av läkemedel vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting. Patienter som har frågor hänvisas till apotek.