Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema hud i nytt nummer av Evidens

Teledermatoskopi används vid 48 vårdcentraler i Stockholm för att snabbt hitta malignt melanom. Väntetiden från misstänkt hudprick till operation har kortats med flera veckor. Nästa år ska alla vårdcentraler använda det nya arbetssättet. Läs också bland annat om behandling av psoriasis, bensår och onödig varningsmärkning i nya Evidens som har tema hud.

Evidens tema Hud »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Patienter med beroendesjukdom hämtar ut fler recept på opioider

Läkemedelsverket 2020-06-29

Kräver bättre koll på aktiva substanser

Läkemedelsvärlden 2020-06-26

Remdesivir – den första behandlingen av covid-19 som EMA rekommenderar för godkännande

Läkemedelsverket 2020-06-25

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »