Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Janusinfo - Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Ge barnet tid inför behandling

Evidens tema barn tar upp allt från huvudvärk till allergiutredning, ADHD, buksmärta och eksembehandling hos barn.

Trygghet och förtroende är nyckeln till framgång vid smärtsamma procedurer. Behandlingstrappa i tidningen.

Restnoteringar har blivit ett jätteproblem i barnsjukvården. Mer om det i detta nummer.

Här finns Evidens tema barn »

I andra medier

Över 18 000 stockholmare har fått sms-påminnelse om årets influensavaccination

Stockholms läns landsting 2018-11-15

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

Läkartidningen 2018-11-15

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården

Läkartidningen 2018-11-13

Läkemedels­kommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Stockholms läns läkemedelskommitté »