Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens tema Kloka listan

Årets första nummer av Evidens rapporterar från Kloka listan forum och sammanfattar nyheter och förändringar i 2023 års Kloka listan.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Nytt beslut: Matallergi är ett av tre nya vårdförlopp på väg in i vården
Läkartidningen 2023-03-28

Tror kollegor verkligen att tramadol är farligare än oxikodon?
Läkartidningen 2023-03-27

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major
Läkartidningen 2023-03-24

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »