Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Janusinfo - Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Mer att göra för hjärtpatienten

Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling.

I tidningen Evidens finns allt om hur läkemedelsbehandlingen vid kranskärlssjukdom kan optimeras.

Evidens tema Kranskärlssjukdom »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Förgiftningar med Lergigan ökar i snabb takt

Läkemedelsvärlden 2019-01-14

Läkemedelsutredningen överlämnad till regeringen

Regeringen 2019-01-11

Nya doser av influensavaccin tillgängliga

Vårdgivarguiden 2019-01-08  

Läkemedels­kommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

 

Stockholms läns läkemedelskommitté »