Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed amning

Kunskapsstödet Janusmed amning har fått ett helt nytt utseende, men innehållet är detsamma.

Vad är nytt?

Både webbversionen och den journalintegrerade versionen har fått ett nytt utseende för en enklare och tydligare användarupplevelse.

Vi har en ny sökfunktionen på webben som ska göra det lättare för dig att hitta den informationen du söker. Du kan söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed amning.

Sökning i Janusmed amning sker samtidigt i våra andra kunskapsstöd: Janusmed fosterpåverkan, Janusmed interaktioner (kräver inloggning) och Janusmed riskprofil (inom SLLnet). Du kan nu lätt se information och bedömningar ur flera aspekter för en patients läkemedel.

Mer information om hur du söker hittar du i användarhandledningen Om Janusmed amning.

Janusmed amning

Åtkomst

Webbversionen av Janusmed amning kan nås via Janusinfo, via Vårdgivarguiden och via direktadressen https://janusmed.sll.se/amning.

Den nya versionen av Janusmed amning fungerar i Internet Explorer version 11 eller senare, alternativt Microsoft Edge eller Google Chrome.

Kontakt

För frågor om kunskapsstödet, välkommen att kontakta oss! e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Vad är Janusmed amning?

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. De medicinska bedömningarna i Janusmed amning bygger på kritisk värdering av publicerad litteratur, handböcker inom ämnet och farmakologisk expertis. Databasen uppdateras fyra gånger om året och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.