Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Evidens ger dig nyheterna i Kloka listan 2020

Var tionde stockholmare hämtar ut något sömnläkemedel under ett år. Nu försvinner ett par sömnläkemedel från Kloka listan, och vi berättar om det som ersätter läkemedlen: kognitiv beteendeterapi, sömnrestriktion och melatonin. Läs också om en stor förändring i behandlingen av astma och om nya läkemedel vid migrän och typ 2-diabetes.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

PCSK9-hämning minskar kärlsjukdomsrisk hos äldre

Läkartidningen 2020-03-30

Vaccination mot pneumokocker eller influensa skyddar inte mot covid-19

Folkhälsomyndigheten 2020-03-26

Hiv-läkemedel visade ingen effekt mot corona

Dagens medicin 2020-03-25

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »