Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt

Kontakta Läkemedelskvalitet

(Om frågan gäller en specifik fortbildning)

Kurskoordinatorer

Kvalitetsapotekarteamet