Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Praktisk information

Praktisk information

Praktisk information

Här hittar du praktisk information kring läkemedelsstatistik, förskrivning, upphandlade läkemedel och hantering av läkemedel.
Läs om bristsituation på läkemedel »

Läkemedelsstatistik

Statistik

Läkemedelsstatistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län finns tillgängligt via Läkemedelsuppföljning; en del av Region Stockholms gemensamma uppföljningsportal, GUPS. Läs om uppföljning »


Till intranätversionen av GUPS »

Till internetversionen av GUPS »

Upphandlade läkemedel

Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara avsevärda belopp. Läs mer om upphandling »


Upphandlade läkemedel (avtal och prislistor)


Läkemedel på rekvisition »


Vacciner »

Biverkningsrapportering

Rapporter om misstänkt biverkning ska skickas direkt till Läkemedelsverket. Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården.


E-utbildning från Läkemedelsverket: Biverkningsrapportering i praktiken »


Läs mer om biverknings­rapportering »

Akutläkemedels­förråd

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Region Stockholms läkemedelskommitté. Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka listan. 


Läs mer om akutläkemedelsförråd »

Behandlingsanvisningar till APL:s akutaskar »