Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla landsting och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Stockholms läns landsting och Stockholms läns läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Stockholms läns läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén samverkansgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande.

Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Äldre dokument hittar du i Arkiv för läkemedelsvärderingar.

Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

abirateron
expertrådsdokument

Zytiga

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer


apixaban expertrådsdokument

Eliquis

Antikoagulantia


dabigatran
expertrådsdokument

Pradaxa

Antikoagulantia


enzalutamid
expertrådsdokument

Xtandi

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

 

lidokain 5 % plåster

Versatis

Postherpetisk neuralgi

2016-11-28

liraglutid

Saxenda

Övervikt/fetma

2018-01-23

mepolizumab

Nucala

Eosinofil astma

2017-04-03

mepolizumab
expertrådsdokument

Nucala

Eosinofil astma


nalmefen

Selincro

Alkoholberoende

2014-11-27

naltrexon/bupropion

Mysimba

Övervikt/fetma

2018-01-23

reslizumab
expertrådsdokument

Cinqaero

Eosinofil astma


rivaroxaban
expertrådsdokument

Xarelto

Antikoagulantia


tapentadol

Palexia/Depot

Svår opioidkänslig smärta

2011-06-30
uppdaterat
2016-06-09

vedolizumab

Entyvio

Mb Crohn

2015-10-27

vedolizumab

Entyvio

Ulcerös kolit

2015-10-27

 

Texterna bygger på värdering av tillgänglig dokumentation. Informationen om och värderingen av läkemedel publicerade på denna sida är aktuella vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information kan dokumenten behöva kompletteras med resultat och erfarenheter som tillkommit efter publicering.

Expertrådsdokumenten tas fram av aktuellt expertråd som också kan skriva läkemedelsvärderingen. Läkemedelsvärderingarna kan vara skrivna antingen av aktuellt expertråd eller av medarbetare på avdelningen klinisk farmakologi på uppdrag av expertrådet.