Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

Banner Kloka råd
Kloka listan 2018

Gå till
Kloka listan

Kloka listan 2018