Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf – skriv ut

Inhalatorer – Alla Pdf, 1001.4 kB.

Inhalatorer – Spray Pdf, 1001.4 kB.

Inhalatorer – Pulver Pdf, 644.2 kB.
Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre, MSÄ

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvårdBroschyren i pdf-format Pdf, 273.6 kB.

Vätskebrist och äldre

Omvårdnad gör skillnad:

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förkommande symtom hos sköra äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Patientinformation

Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare


Broschyren i pdf-format Pdf, 252.8 kB.

Ta hand om dina fötter

Till dig som medicinerar med metforminTill dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format Pdf, 58.6 kB.

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 44.6 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 51.8 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?