Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Informationsmaterial

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Kloka listan


Beställ via e-post
klokalistan.hsf@sll.se

Ladda ner pdf:er här »

Kloka Listan

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.

Information om beställning av demonstrations­material kan du få genom att maila till janusredaktionen.hsf@­sll.se

 

Ladda ner pdf

Inhalatorer - Alla

Inhalatorer - Spray

Inhalatorer - Pulver


Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

 

Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se

 

Till bakgrundsmaterialet »


Broschyren i pdf-format

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Läkemedels­genomgång – checklista

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedelsgenomgång – checklista

Läkemedels­genomgångar

 

Affischen i pdf-format

 

 

Läkemedels­genomgångar

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format
Lathund för utskrift av häfte

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Janusmed njurfunktion

 

Broschyren i pdf-format

 

 

Janusmed njurfunktion

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

 

Broschyren är under bearbetning.
För information maila: medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Stockholms läns läkemedels­kommitté

 

För en klok läkemedelsanvändning

Beställ via e-post
lakemedelskommitten.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Stockholms läns läkemedelskommitté

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Patientinformation

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

 

Beställ via e-post broschyrer@­medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

 

På andra språk

Spanska (español)
Arabiska (لعربية)
Somaliska (soomaali)
Polska (polski)
Farsi

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Till dig som medicinerar med metformin

 

Broschyren i pdf-format

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

Ta hand om dina fötter

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Ta hand om dina fötter

Till dig som har typ 2-diabetes

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Till dig som har typ 2-diabetes

Bra mat vid typ 2-diabetes


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se


Broschyren i pdf-format

Bra mat vid typ 2-diabetes

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

 

Beställ via e-post medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?