Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Sökning i Janusmed fosterpåverkan sker samtidigt i våra andra kunskapsstöd: Janusmed amning, Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil.

Mer information om hur du söker hittar du i användarhandledningen Om Janusmed fosterpaverkan.

Janusmed fosterpåverkan

Åtkomst

Webbversionen av Janusmed fosterpåverkankan nås via Janusinfo, via Vårdgivarguiden och via direktadressen: https://janusmed.se/fosterpaverkan.

Den nya versionen av Janusmed fosterpåverkan fungerar i Internet Explorer version 11 eller senare, alternativt Google Chrome.

Kontakt

För frågor om kunskapsstödet, välkommen att kontakta oss! e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Vad är Janusmed fosterpåverkan?

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet. Bedömningarna bygger på analyser av det svenska medicinska födelseregistret och av vetenskaplig litteratur. De tas fram av en expertgrupp med kompetens inom reproduktionsepidemiologi, pediatrik och farmaci. Texterna uppdateras normalt vartannat år, men oftare om nya rön gör de medicinska bedömningarna inaktuella. Janusmed fosterpåverkan tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.