Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan

Kunskapsstödet Janusmed fosterpåverkan har fått ett helt nytt utseende, men innehållet är detsamma.

Vad är nytt?

Både webbversionen och den journalintegrerade versionen har fått ett nytt utseende för en enklare och tydligare användarupplevelse.

Vi har en ny sökfunktionen på webben som ska göra det lättare för dig att hitta den informationen du söker. Du kan söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed fosterpåverkan.

Sökning i Janusmed fosterpåverkan sker samtidigt i våra andra kunskapsstöd: Janusmed amning, Janusmed interaktioner (kräver inloggning) och Janusmed riskprofil (inom SLLnet). Du kan nu lätt se information och bedömningar ur flera aspekter för en patients läkemedel.

Mer information om hur du söker hittar du i användarhandledningen Om Janusmed fosterpaverkan.

Janusmed fosterpåverkan

Åtkomst

Webbversionen av Janusmed fosterpåverkankan nås via Janusinfo, via Vårdgivarguiden och via direktadressen: https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan.

Den nya versionen av Janusmed fosterpåverkan fungerar i Internet Explorer version 11 eller senare, alternativt Google Chrome.

Kontakt

För frågor om kunskapsstödet, välkommen att kontakta oss! e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Vad är Janusmed fosterpåverkan?

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet. Bedömningarna bygger på analyser av det svenska medicinska födelseregistret och av vetenskaplig litteratur. De tas fram av en expertgrupp med kompetens inom reproduktionsepidemiologi, pediatrik och farmaci. Texterna uppdateras normalt vartannat år, men oftare om nya rön gör de medicinska bedömningarna inaktuella. Janusmed fosterpåverkan tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.