Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillfällig ersättning av per oral behandling vid Parkinsons sjukdom

Restless legs kan debutera i alla åldrar även om det är mindre vanligt hos barn. Enligt studier är prevalensen cirka 2 procent hos skolbarn.

Ladda ner nedanstående tabell, avsedd som hjälpmedel vid omställning av per oral Parkinsonbehandling till sondadministrering.

Tabell (2015-06-16)» Pdf, 343.3 kB.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

  1. Handbook of drug administration via enteral feeding tubes
  2. NEEMMC guidelines for tablet crushing and administration via enteral feeding tubes, Colchester university hospital, NHS foundation trust, April 2011.
  3. Fass. www.fass.se

Senast ändrad