Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utvärdering av ljusbehandling och systemisk behandling vid psoriasis

En hög andel av de som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling. Med metotrexat och apremilast uppnår en del personer en sådan förbättring.

SBU har gjort en systematisk översikt av effekten och livskvaliteteten avseende ljusbehandling, syntetiska läkemedel och biologiska läkemedel när det gäller psoriasisbehandling.

För ljusbehandling samt acitretin, ciklosporin och fumarsyra saknades det tillräckligt välgjorda studier för att en utvärdering skulle kunna utföras. Däremot finns en lång klinisk erfarenhet att använda dessa behandlingar.

Vid behandling med metotrexat eller apremilast uppnådde en del personer en betydelsefull förbättring efter tre till fyra månader. Dessa olika behandlingar skiljer sig dock betydligt i kostnad. Årskostnaden för metotrexat är cirka 11 000 kronor och för apremilast cirka 103 000 kronor.

Hög andel hjälpta av biologiska läkemedel

När det gäller studier av biologiska läkemedel jämfördes de flesta preparaten med placebo. Studierna var korta, sällan längre än 24 veckor. En hög andel av de som behandlades med biologiska läkemedel uppnådde en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling och därmed även en förbättrad livskvalitet.

Endast i ett fåtal studier jämfördes de olika preparaten med varandra. Det var jämförelser mellan etanercept, som funnits längst på marknaden, och de senare utvecklade adalimumab, infliximab, ixekizumab, sekukinumab och ustekinumab. Resultatet visade att fler förbättrades av de nyare läkemedlen, förutom infliximab där skillnaden i effekt var osäker då resultaten bygger på ett alltför litet underlag. Sekukinumab hade en bättre effekt i jämförelse med ustekinumab. Resultaten för livskvalitet var osäkra för samtliga jämförelser utom en, som visade att ixekizumab förbättrade livskvaliteten mer än etanercept.

Marknadssituationen för de tre TNF-alfahämmarna infliximab, etanercept och adalimumab är för närvarande mycket dynamisk med patentutgångar och introduktion av biosimilarer. Framförallt vid nyinsättning bör nuvarande prisläge tas i beaktande vid val av produkt.

Studier med fokus på livskvalitet och även risk och nytta för behandling av barn saknades.

Sammanfattningsvis krävs fler och längre studier där man jämför de olika biologiska preparatens effekt och påverkan på livskvalitet.

Psoriasis är en kronisk sjukdom som förekommer hos cirka 2–4 procent av befolkningen i norra Europa. Personer med svår psoriasis har en ökad risk för andra hälsoproblem såsom metabol sjukdom, övervikt, diabetes, ledbesvär, depression samt hjärt-kärlsjukdomar.

I Kloka Listan 2018 rekommenderas:

Psoriasis i Kloka Listan

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis. SBU utvärderar 2018-06-14

Senast ändrad 2018-08-28

Lista över biologiska läkemedel
etanercept
Enbrel
Benepali
Erelzi

adalimumab
Humira

infliximab
Remicade
Inflectra
Remsima

ixekizumab
Taltz

sekukinumab
Cosentyx

ustekinumab
Stelara

Publicerat
2018-08-23