Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Endokrina sjukdomar

Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande
ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@regionstockholm.se

Daniel Andersson, med dr, bitr överläkare
ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Sofie Bolmér, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Jan Calissendorff, docent, överläkare
ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Pontus Curman, överläkare
Medicinkliniken, Ersta sjukhus

Amira Elimam, med dr, överläkare
Barnendokrin och metabola sjukdomar, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset

Christine Fransson, leg apotekare
Fortbildning och kvalitetsstöd
Akademiskt primärvårdscentrum

Martin Larsson, med dr, specialistläkare
ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Mikael Lehtihet, docent, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Sissela Liljeqvist, tekn dr, specialistläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Buster Mannheimer, docent, överläkare
VO Internmedicin, Södersjukhuset

Ludvig Petersson, med dr, specialistläkare
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Ugarph Morawski, med dr, distriktsläkare
Fortbildning, Akademiskt primärvårdscentrum

Kristian Winther, med dr, ST-läkare
Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum

Per Wändell, senior professor, distriktsläkare
Karolinska Institutet