Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektionssjukdomar

Jaran Eriksen, docent, specialistläkare
Infektionskliniken - Venhälsan, Södersjukhuset
jaran.eriksen@regionstockholm.se

Suhaila Aga, ST-läkare
Geriatrik, Stockholms sjukhem

Gustaf Beijer, ST-läkare
ME Klinisk farmakologi
Karolinska universitetssjukhuset

Paulina Dalemo, bitr överläkare
ME Infektionssjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset

Jesper Ericsson, överläkare
Infektion, Danderyds sjukhus

Margareta Eriksson, docent, överläkare
Barninfektion, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
ME Öron, näsa, hals, hörsel och balans
Karolinska universitetssjukhuset

Annika Hahlin, leg apotekare
Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Owe Källman, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm

Mårten Lundén, distriktsläkare
Gröndals vårdcentral

Joachim Luthander, med dr, bitr överläkare
Barninfektion, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Christer Norman, distriktsläkare
Salems vårdcentral

Alexandros Petropoulos, specialistläkare
ME Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitets-
laboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset

Nenad Petrovic, specialistläkare
ME Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
samt Infektionsenheterna, Visby lasarett

Malin Ryd Rinder, med dr, överläkare
ME Barnakutsjukvård, Karolinska universitetssjukhuset