Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alteplas

Publicerat 2022-05-03

Uppdatering 2022-06-21: Boehringer Ingelheim har rapporterat en kortvarig restsituation på Actilyse 50 mg (27/6 – 8/7). Denna restsituation beror på att större beställningar än normalt har lagts. För att varan inte ska gå i rest så behöver vi bibehålla normalt beställningsmönster. Det är en kortvarig restsituation som förhoppningsvis inte påverkar vården och en större leverans är på ingång till Tamro (grossisten) den 8/7.

Beslut har tagits på nationell nivå att APL initialt ska tillverka ett begränsat antal 1 mg flaskor: Alteplas APL 1 mg/ml (1,2 ml överfyllnad för att vara säker på att kunna få ut rätt mängd).


Initialt har några utvalda regioner (Stockholm, Skåne, Jämtland, Härjedalen, Kronoberg och Norrbotten) möjlighet att beställa Alteplas APL 1 mg/ml. Regionerna kommer att bli tilldelade en kvot. I Region Stockholm sker samordning genom läkemedelsförsörjningsförvaltningen. Det går bra att kontakta sjukhusets apotekare för information om till exempel fördelning.

  • Frysar (som håller -20 grader) ska finnas tillgängliga på beställande enhet för förvaring av produkten – här pågår en inventering i Region Stockholm som samordnas av läkemedelsförsörjningsförvaltningen.
  • Berörd apoteksaktör är informerad om beställningsförfarande samt vikten av skyndsam leverans ut till enheterna (produkten skickas från APL som kylvara och måste placeras i frys inom 48 timmar från tillverkning) – detta hanteras av Region Stockholms läkemedelsförsörjningsförvaltning.
  • Samordning av beställningarna sker så att en regions tilldelade kvot inte överskrids och att samtliga beställningar skickas samlat från apoteksaktör till APL (via EbEx) – detta samordnas inom Region Stockholms läkemedelsförsörjningsförvaltning och mer information med detaljer om till exempel beställningsvolymer med mera kommer att komma under nästa vecka.

APL har fått bekräftelse på att stora delleveranser av licensläkemedel är på väg in till dem vilket möjliggör att APL kommer kunna öka produktionen och mer alteplas kommer kunna fördelas ut till regionerna framöver.

I början av juni kommer det att uppstå en brist på Actilyse, 2 mg alteplas, som kommer att vara ända fram till årsskiftet 2023/2024. Det är även brist på Metalyse, tenecteplase, som beräknas pågå till januari 2023. Det finns inga utbytbara läkemedel.

Actilyse 2 mg är registrerad för trombolytisk behandling av ockluderad central venkateter, inkluderande sådan som används för hemodialys.

Metalyse har mycket låg användning i Region Stockholm.

Problemet är globalt och produktionskapaciteten för Actilyse, 10 mg, 20 mg samt 50 mg, beräknas också vara ansträngd fram till årsskiftet 2023/2024. Effektiv användning för att minimera spill rekommenderas. Beställ bara den mängd läkemedel enheten behöver. Actilyse, 10 mg, 20 mg och 50 mg, ska inte användas för ockluderad kateter, utan reserveras för trombolytisk behandling av livshotande tillstånd.

Inom det nationella systemet för kunskapsstyrning finns den nationella arbetsgruppen NAG LOK. LOK är nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer. NAG LOK arbetar tillsammans med följande nationella programområden för att ta fram rekommendationer om hur bristsituationen ska hanteras:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Perioperativ vård, Intensivvård och transplantation
  • Njur- och urinvägssjukdomar.

Rekommendationerna uppdateras när mer information finns.

Licensläkemedel

Namn: Cathflo
Läkemedelsform: pulver för intrakateter instillation
Läkemedelsstyrka: alteplas 2 mg, 10 stycken, kylförvaring

Tillståndsinnehavare: Hoffmann-La Roche Limited, Kanada

Ledtid: cirka 2–4 veckor

Varunummer: A14301, pris cirka 11 000 kr

Varunummer: A14305, pris cirka 8 900 kr


Tillgången kan ändra sig snabbt på grund av den globala bristen på alteplas.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »