Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alteplas

Publicerat 2022-05-03

Uppdatering 2023-01-27: För att undvika restsituationer på Actilyse 10 mg, 20 mg och 50 mg fördelas dessa från företaget till regionerna fortsatt under våren 2023.

  • Actilyse 10 mg finns i större mängd som till viss del kan kompensera för brist på 50 mg
  • Actilyse 20 mg finns så att det täcker normalförbrukningen
  • Actilyse 50 mg finns i 30 procent lägre mängd än normalförbrukning.

Region Stockholms kvot fördelas av läkemedels­försörjningsförvaltningen. Det går bra att kontakta sjukhusets apotekare för information om fördelning.

Alteplas APL 1 mg/ml


APL tillverkar ett begränsat antal 1 mg flaskor: Alteplas APL 1 mg/ml (1,2 ml överfyllnad för att vara säker på att kunna få ut rätt mängd).


I Region Stockholm sker samordning av beställningarna genom läkemedelsförsörjningsförvaltningen. Det går bra att kontakta sjukhusets apotekare för information om till exempel fördelning.


Det går i de flesta fall bra att använda Alteplas APL vid ocklusion i piccline och subkutan venport, SVP. I piccline utan trevägskran är volymen cirka 1 ml och i SVP utan trevägskran är volymen cirka 1,5 ml. Eventuellt kan man späda med lite natriumklorid. Vid otillräcklig effekt får man använda ytterligare alteplas.


Frysar (som håller -20 grader) ska finnas tillgängliga på beställande enhet för förvaring av produkten. Produkten skickas som kylvara och måste placeras i frys inom 48 timmar från tillverkning. Alteplas APL 1 mg/ml är hållbar i sex månader i frys. Förvaras stående. Produkten är hållbar i 24 timmar efter upptining.

I början av juni kommer det att uppstå en brist på Actilyse, 2 mg alteplas, som kommer att vara ända fram till årsskiftet 2023/2024. Det är även brist på Metalyse, tenecteplase, som beräknas pågå till januari 2023. Det finns inga utbytbara läkemedel.

Actilyse 2 mg är registrerad för trombolytisk behandling av ockluderad central venkateter, inkluderande sådan som används för hemodialys.

Metalyse har mycket låg användning i Region Stockholm.

Problemet är globalt och produktionskapaciteten för Actilyse, 10 mg, 20 mg samt 50 mg, beräknas också vara ansträngd fram till årsskiftet 2023/2024. Effektiv användning för att minimera spill rekommenderas. Beställ bara den mängd läkemedel enheten behöver. Actilyse, 10 mg, 20 mg och 50 mg, ska inte användas för ockluderad kateter, utan reserveras för trombolytisk behandling av livshotande tillstånd.

Inom det nationella systemet för kunskapsstyrning finns den nationella arbetsgruppen NAG LOK. LOK är nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer. NAG LOK arbetar tillsammans med följande nationella programområden för att ta fram rekommendationer om hur bristsituationen ska hanteras:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Perioperativ vård, Intensivvård och transplantation
  • Njur- och urinvägssjukdomar.

Rekommendationerna uppdateras när mer information finns.

Licensläkemedel

Namn: Cathflo
Läkemedelsform: pulver för intrakateter instillation
Läkemedelsstyrka: alteplas 2 mg, 10 stycken, kylförvaring

Tillståndsinnehavare: Hoffmann-La Roche Limited, Kanada

Ledtid: Lagerhålls av Apoex i Stockholm

Varunummer: A14305, pris cirka 10 900 kr


Tillgången kan ändra sig snabbt på grund av den globala bristen på alteplas.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad