Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atomoxetin

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-18] Kollat.