Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med kunskapsstödet Läkemedel och miljö. Referensgruppen är ett diskussionsforum för såväl det vetenskapliga innehållet som användarvänligheten utifrån ett målgruppsperspektiv.

Gruppen består av
Ulrika Bergström, toxikolog, fil.dr, Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön, Läkemedelsverket, Uppsala

Johanna Borgendahl, fil.dr, Hållbarhet och internationella frågor, Region Stockholm

Marie-Louise Ovesjö, överläkare, med dr, Södersjukhuset, Region Stockholms läkemedelskommitté

Helena Ramström, apotekare, farm.dr, Läkemedelsenheten, HSF, Region Stockholm

Sofia Svebrant, miljösamordnare, Akademiska sjukhuset Uppsala

Marlene Ågerstrand, forskare, Stockholms universitet

Senast ändrad