Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linezolid

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zyvoxid (linezolid) (hämtad 2019-04-26).

Fara

Persistens: Inga data

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av linezolid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-26] Finns Fass-info från Pfizer. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt 2013 till 2019.