Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén

Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom Region Stockholm.   

Nya instruktioner för läkemedelskommitténs arbete Vårdgivarguiden 2019-04-25

Uggletabletter
Kloka listan

Kloka listan

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan.

Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.  

Gå till Kloka listan »